Povinně zveřejňované informace

Městské služby Ústí nad Labem

1. Název

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Městské služby Ústí nad Labem jsou hrdým příjemcem dotace na nákup elektromobilů s pozitivním dopadem na zdraví občanů města Ústí nad Labem a životní prostředí. Tento projekt je sponzorován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministryně životního prostředí.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum

4.3 Úřední hodiny:

OD - DO

POLEDNÍ PŘESTÁVKA

Pondělí - čtvrtek

8:30 - 14:00

11:30 - 12:00

Pátek

8:30 - 13:00

11:30 - 12:00

4.4 Telefonní čísla:

JMÉNO

FUNKCE

E-MAIL

TELEFON

Ing. Tomáš Vohryzka

ředitel organizace

Ivana Vyškrabková

sekretariát & e-podatelna

+420 475 200 934

Milan Stýblo

vedoucí střediska Dopravní obsluha a správa majetku, zástupce ředitele

+420 724 203 756

David Zich

vedoucí střediska Bazény a koupaliště

+420 777 005 080

Jiří Bureš

vedoucí střediska Hřbitovy a pohřební služba, pověřený vedením střediska Stadiony a sportoviště

+420 724 203 410

Jitka Storchová

hlavní ekonom

+420 724 951 297

Pavla Burešová

účtárna

+420 475 207 651

Ivana Hajasová

mzdová účetní

+420 475 207 649
+420 725 548 386

Lucie Machková

obchod & smlouvy

+420 725 523 101

Daniel Budínský

správce IS/IT

+420 724 209 992

Více kontaktů zde

4.5 Adresa internetových stránek

www.msul.cz

4.6 Adresa podatelny

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum

4.7 Elektronická adresa podatelny

mestske.sluzby@msul.cz

4.8 Datová schránka

9fgk5zv

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-5891410267

Kód banky: 0100 (Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem)

Účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě

Jiný způsob platby: hotově na pokladnách provozoven

6. IČO

71238301

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ71238301

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Návštěvní řády provozoven:

Formuláře:

Výroční zprávy organizace:

Výroční zpráva MSUL za rok 2020
Výroční zpráva MSUL za rok 2019
Výroční zpráva MSUL za rok 2018
Výroční zpráva MSUL za rok 2017
Výroční zpráva MSUL za rok 2016
Výroční zpráva MSUL za rok 2015
Výroční zpráva MSUL za rok 2014
Výroční zpráva MSUL za rok 2013
Výroční zpráva MSUL za rok 2012
Výroční zpráva MSUL za rok 2011
Výroční zpráva MSUL za rok 2010
Výroční zpráva MSUL za rok 2009

8.2 Rozpočet

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

viz odkaz ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nejsou vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv neexistují.

13.2 Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

 Rok 2019

 Rok 2018

 Rok 2017

 Rok 2016

 Rok 2015

Panská 1700/23, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Kontakty