Venkovní parkování

v Ústí nad Labem

Novinky z parkování

Základní informace k parkování

Městské služby Ústí nad Labem provozují parkoviště a garážová stání na území města Ústí nad Labem. Provádíme pravidelné kontroly těchto parkovišť i pakrovacích automatů a zajišťujeme jejich opravy.

Pro úhradu parkování můžete využít některou z možností platby mobilním telefonem, případně virtuální parkovací hodiny.

Společná ustanovení pro jednorázové stání vozidel

Minimální zúčtovací jednotkou je půlhodina. Stání motocyklů je bezplatné. Vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem dle §67 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo sluchově postiženou (označení O2) jsou na 2 hodiny na vyhrazených místech od placení osvobozena.

Provozní doba parkovacích automatů

Minimální zúčtovací jednotkou je půlhodina. Stání motocyklů je bezplatné. Vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem dle §67 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo sluchově postiženou (označení O2) jsou na 2 hodiny na vyhrazených místech od placení osvobozena.