Venkovní parkování

v Ústí nad Labem

Základní informace k parkování

Městské služby Ústí nad Labem provozují parkoviště a garážová stání na území města Ústí nad Labem. Provádíme pravidelné kontroly těchto parkovišť i pakrovacích automatů a zajišťujeme jejich opravy.

Pro úhradu parkování můžete využít některou z možností platby mobilním telefonem, případně virtuální parkovací hodiny.

Společná ustanovení pro jednorázové stání vozidel:

Minimální zúčtovací jednotkou je půlhodina. Stání motocyklů je bezplatné. Vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem dle §67 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo sluchově postiženou (označení O2) jsou na 2 hodiny na vyhrazených místech od placení osvobozena.

Provozní doba parkovacích automatů

Pondělí až pátek 7:00 – 18:00, sobota 8:00 – 13:00

Kontakt

724 203 756 – vedoucí

Panská 1700/23, Ústí nad Labem 400 01

IČ: 71238301
DIČ: CZ71238301

Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Kontakty