Informace pro klienty Správy hřbitovů

 • Nový pronájem hrobového místa?
  Na Správu hřbitovů se dostaví budoucí nájemce se svým požadavkem a s potřebnými doklady: platný průkaz totožnosti, doklad o zpopelnění.
  Hrobová místa pronajímáme pouze nájemcům, kteří mají zemřelého!
 •  Placení hrobového místa?
  K zaplacení (prodloužení) nájemného k hrobovému místu je nutné si
  připravit číslo oddělení a číslo hrobového místa (popřípadě nájemní smlouvu).
  Upozornění:
  Zaplatit hrobové místo může kdokoliv, ale tímto se nestává nájemcem hrobového místa!
 •  Převod práv k pronajatému místu?
  V případě, že stávající nájemce nemá, již zájem o hrobové místo a sám se dohodne s novým nájemcem, je potřeba, aby se obě strany dostavily na Správu hřbitovů s těmito doklady:
  – nájemní smlouvu o hrobovém místě, kupní smlouvu o prodeji hrobového zařízení
 • Jak uložit urnu?
  Na Správu hřbitovů se dostaví nájemce hrobového místa a s ním bude domluveno uložení urny. V případě, že nájemce nemůže z jakéhokoliv důvodu dorazit, může přijít objednat uložení urny osoba, která má plnou moc s ověřeným podpisem nájemce.

Upozornění:
Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na veřejném pohřebišti pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště!