Smuteční obřad

  • Prosíme, aby se vypravitel pohřbu dostavil 30 minut před začátkem smutečního obřadu do čekárny pro pozůstalé. Řečník se zde s Vámi domluví na průběhu obřadu a projde s Vámi Vaši objednávku (proslov, hudbu, květiny atd…)
  • V případě, že jste sjednávali smuteční služby u jiné pohřební služby a u nás máte smuteční rozloučení, prosíme Vás o dodání podkladů pro samotný obřad, tedy podklady pro řečníka, vybrané skladby, fotografie na štít nebo prezentaci (osobně nebo podle pokynů naší pracovnice)