Povinně zveřejňované informace

1. Název

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
organizace zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 739, zastoupena Ing. Martinem Matou, MBA – ředitelem organizace

Naše organizace má zaveden systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. Vedení organizace se zavázalo k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a podporuje činnosti systému managementu kvality s cílem neustálého zlepšování. Politiku kvality vedení organizace prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance organizace je vzorem. Hlavním závazkem vedení organizace je neustálé zlepšování systému kvality řízení pro dosažení větší efektivity a spolehlivosti všech činností, dodržování legislativy a zásad pozitivního přístupu k zákazníkům, smluvním partnerům a zaměstnancům. K naplnění této politiky organizace uplatňuje: pozitivní přístup k zákazníkům, pozitivní přístup k okolí a pozitivní přístup k zaměstnancům.

2. Důvod a způsob založení

viz Zřizovací listina
Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem

3. Organizační struktura

Organizační členění
Agendové členění

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum
datová schránka: 9fgk5zv
e-podatelna: mestske.sluzby[at]msul.cz

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
400 01 Ústí nad Labem – centrum

4.3 Úřední hodiny:

 od - dopolední přestávka
pondělí - čtvrtek8:30 - 14:00 hodin11:30 - 12:00 hodin
pátek8:30 - 13:00 hodin11:30 - 12:00 hodin

4.4. Kontakty – ředitelství & střediska organizace:

Ing. Martin Mata, MBAředitel organizacemestske.sluzby@msul.cz
Ing. Lenka Mackovásekretariát organizace & e-podatelnamestske.sluzby[at]msul.cz
lenka.mackova[at]msul.cz
475 200 934
Milan Stýblozástupce ředitele & vedoucí střediska Dopravní obsluhamilan.styblo[at]msul.cz724 203 756
Ing. Ivana Canincovávedoucí Správy organizaceivana.canincova[at]msul.cz475 207 664
602 366 799
Ing. Eva Konířováhlavní účetníeva.konirova[at]msul.cz724 023 111
Ing. Oldřich Svobodapersonalistaoldrich.svoboda[at]msul.cz475 207 649
725 781 905
Lucie Machkováobchod & smlouvylucie.machkova[at]msul.cz725 523 101
Daniel Zichtechnikdaniel.zich[at]msul.cz607 555 040
Alena SejkováPR, marketing & eventsalena.sejkova[at]msul.cz725 745 712
Daniel Budínskýsprávce IS/ITdaniel.budinsky[at]msul.cz724 209 992
David Zichvedoucí střediska Bazény a koupalištědavid.zich[at]msul.cz777 005 080
Jiří Burešvedoucí střediska Stadionyjiri.bures[at]msul.cz724 203 410
Eva Lanzendörferovávedoucí střediska Hřbitovy a pohřební službaeva.lanzendorferova[at]msul.cz725 761 871

4.5 Číslo faxu:

není k dispozici

4.6 Adresa internetové stránky:

www.msul.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

mestske.sluzby[at]msul.cz

5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 27-5891410267
kód banky: 0100 (Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem)
účel platby: individuálně dle konkrétně poskytnuté služby nebo na základě údajů uvedených ve smlouvě

Jiný způsob platby: hotově na pokladnách provozoven.

6. IČ

71238301

7. DIČ

CZ71238301

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina
Zápis do Obchodního rejstříku
Kompletní ceník MSUL
Elektronická peněženka – obchodní podmínky
Reklamační řád
Informační memorandum
Osvědčení o členství v Asociaci bazénů a saun ČR​
Uzavřené smlouvy

Návštěvní řád – Plavecký areál Klíše (bazén)
Návštěvní řád – Plavecký areál Klíše (letní koupaliště)
Návštěvní řád – Plavecký areál Klíše (sauna)
Návštěvní řád – Plavecký areál Klíše (fitnesscentrum)
Návštěvní řád – Městské lázně (bazén)
Návštěvní řád – Městské lázně (sauna)
Návštěvní řád – Městské lázně (kondiční centrum)
Návštěvní řád – Městské lázně (plavání pro děti s Hastrmánkem)
Návštěvní řád – Městské lázně (cvičení a plavání pro nastávající maminky)
Návštěvní řád – Městské lázně (cvičení a plavání pro seniory)
Návštěvní řád – Městské lázně (kondiční AQUA cvičení)
Návštěvní řád – Koupaliště Brná
Provozní řád dětského hřiště – Koupaliště Brná
Návštěvní řád – Zimní stadion
Návštěvní řád – Stadion Neštěmice
Návštěvní řád – Areál Větruše (zrcadlové a přírodní bludiště)
Návštěvní řád – Areál Větruše (sportovní areál)
Návštěvní řád – Areál Větruše (dětský koutek)

Dopravně provozní řád – Mariánské garáže

Řád veřejného pohřebiště
Řád pohřební služby

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace jsou hrdým příjemcem dotace od Státního fondu životního prostředí ČR na nákup elektromobilů s pozitivním dopadem na zdraví občanů města Ústí  nad  Labem a životní prostředí.

Dne 27. 10. 2011 podepsaly Městské služby Dohodu o partnerství k projektu „Management IPRM II.
Dne 29. 08. 2011 podepsaly Městské služby Dohodu o partnerství k projektu „Management IPRM MOBILITA
Dne 27. 07. 2009 podepsaly Městské služby Dohodu o partnerství k projektu „Městské sady – aktivní park
Dne 28. 08. 2014 podepsaly Městské služby Dohodu o partnerství k projektu „Plavecký areál Klíše“

Dohoda o partnerství    

8.2 Rozpočet

r. 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

r. 2019:
Návrh rozpočtu na rok 2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021

r. 2018:
Rozpočet na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020

r. 2017:
Účetní výkazy 2017
Rozpis schváleného rozpočtu _hlavní činnost_střediska_r. 2017​
Rozpis schváleného rozpočtu _hlavní činnost_provozovny_r. 2017
Rozpis schváleného rozpočtu _doplňková činnost_střediska_r. 2017
Rozpis schváleného rozpočtu _doplňková činnost_provozovny_r. 2017

r. 2016:
Účetní výkazy 2016
Účetní výkazy 2016 – opravená Rozvaha
Rozpis schváleného rozpočtu_správa MSUL_r. 2016​
Rozpis schváleného rozpočtu_doplňková činnost_r. 2016
Rozpis schváleného rozpočtu_CELKEM_r. 2016

9. Žádosti o informace

O informace je možno požádat písemně na kontaktní poštovní adresu (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti včetně dalších podání jsou přijímány písemně na kontaktní poštovní adrese (Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem), elektronicky prostřednictvím datové schránky 9fgk5zv, e-mailem na e-podatelnu mestske.sluzby@msul.cz, případně ústně na jakémkoliv středisku příspěvkové organizace.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí příspěvkové organizace jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ či stížnost dle §16a InfZ.

  • §16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

  • §16a Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

12. Formuláře

Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
Na všech provozovnách organizace jsou dále k dispozici Knihy přání a stížností v papírové formě.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Postupy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Nařízení EU 216/679 – GDPR 
Práva subjektů údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Směrnice Rady města Ústí nad Labem č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce)
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů
Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon)
Zákon č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon)
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 254/2001 Sb. (Vodní zákon)

14.2 Vydané právní předpisy:

Právní předpisy nejsou vydány (v souladu se směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 2/2019).

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Usnesení není vydáno.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv:

Vzory licenčních smluv neexistují.

16.2 Výhradní licence:

Licenční smlouvy upravující výhradní licence neexistují.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

R. 2020
Žádost o poskytnutí informací_Koupaliště Brná
Žádost o poskytnutí informací_Výběrové řízení_Plavecký areál Klíše
Žádost o poskytnutí informací_Plavecká hala Klíše

R. 2019
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Žádost o poskytnutí informací_Ostraha Koupaliště Brná
Žádost o poskytnutí informací_vyplacená finanční plnění Soptík a Vlček

R. 2018
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018

Žádost o poskytnutí informací_Parkovné_hospodaření​ let 2015-2017
Žádost o poskytnutí informací – Hřbitovy_vysazení thuje​
Žádost o poskytnutí dat_ekonomická data garáže​

​R. 2017
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Žádost o poskytnutí informací – kopie žádostí VZMR od 24.6.2015
Žádost o poskytnutí informací – seznam právnických subjektů_celoplošné karty 2016

R.2016
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Žádost o poskytnutí informací – název Cyklopoint
Žádost o poskytnutí informací – nájemné TJ Chemička​
Žádost o poskytnutí informací – spolupráce se společnostmi​

R.2015
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky r. 2012 – 2014​
Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky _příloha č. 1_r. 2012​
Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky _příloha č. 2_r. 2013​
Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky _příloha č. 3a_r. 2014​
Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky _příloha č. 3b_r. 2014
Žádost o poskytnutí informací – účetní závěrky _příloha č. 3c_r. 2014

Žádost o poskytnutí informací – FK Ústí nad Labem​

Žádost o poskytnutí informací – patrové garáže​
Žádost o poskytnutí informací – patrové garáže_příloha č. 1​

18. Výroční zprávy organizace

Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009