Hlavní účetní

Pracovní náplň:

 • Zpracovává a vede účetnictví podle účtové osnovy dané zřizovatelem za použití stanoveného softwaru. Provádí formální kontrolu účetních dokladů. Koordinuje účtování za přímé součinnosti ostatních pracovníků organizace. Provádí kontrolu zpracování a kontrolu zůstatků bankovních účtů a pokladny.
 • Zajišťuje účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih
 • Sestavuje roční účetní závěrku a po jejím schválení zajišťuje její zveřejnění. Zpracovává čtvrtletní závěrky pro zřizovatele. Předává měsíční výsledky hospodaření vedení organizace
 • Zajišťuje zpracování daňového přiznání, předává jej na příslušný Finanční úřad a zajišťuje komunikaci s tímto úřadem.

Provádí dokladovou inventuru a pořizuje inventurní soupisy a dává návrh na vypořádání inventurních rozdílů.

Požadujeme:

 • Vysokoškolské vzdělání – ekonomického zaměření, nebo středoškolské a 3 roky praxe v oboru
 • Znalost zákona o účetnictví, zákona o DPH a DPPO a účetních postupů pro příspěvkové organizace
 • Vysoké pracovní nasazení, orientaci na kvalitu práce, dodržování pracovních standardů, pečlivost a přesnost, odpovědnost a spolehlivost, schopnost řešit problémy, analytické myšlení


Nabízíme:

 • Práci ve stabilní městské organizaci s různorodým zaměřením
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Zaměstnanecké výhody


Pracovní doba:

 • Bude rozvržena rovnoměrně s 8 hodinovou délkou pracovní směny.


Termín nástupu: 1. 9. 2019

Platové ohodnocení: plat v 11. platové třídě v souladu s Nařízením vlády č. 263/2018 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě


V případě zájmu o tuto pozici zašlete žádost o přijetí a svůj životopis nejpozději do 31. 8. 2019 na adresu: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem nebo na e-mail: oldrich.svoboda[at]msul.cz

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Svoboda, tel: 475 207 649, mobil: 725 781 905